LƯU TRỮ

CÂU CHUYỆN CỦA NỖI CÔ ĐƠN HAY TÌM MÌNH

Nghệ thuật là phương tiện hay là cứu cánh? Câu hỏi này chắc chẳng  bao giờ có sự trả lời chính xác. Nhưng người nghệ sĩ có thể lựa chọn một trong hai cách đó để sáng tác. Nguyễn Khắc Chinh chọn cách một.  Với anh, nghệ thuật là... 

TÂM VƯƠNG

Nguyễn Khắc Chinh sinh năm 1984, họa sĩ xuất thân từ một người làng thực sự ở miền đất trăm nghề, vùng Cát Quế, Hoài Đức, nơi có giống bưởi ngon, vài nghề tiểu thủ công nổi tiếng, vô số đền chùa, và truyền thống đấu vật. Đối... 

TRẢI NGHIỆM HIỆU QUẢ SƠN DẦU THỰC TẾ HẠNG SINH VIÊN – HẠNG ARTIST – THƯỢNG HẠNG

“Đối với tôi sơn dầu là người. Tôi muốn hắn làm việc cho tôi như xác thịt” (Lucian Freud (1922-2011) – Kỹ thuật vẽ sơn dầu – Trang 182) Có một câu các Cụ dạy rất hay “Không có bột thì không gột được lên hồ”...