Câu chuyện của nỗi cô đơn

Nghệ thuật là phương tiện hay là cứu cánh? Câu hỏi này chắc chẳng bao giờ có sự trả lời chính xác. Nhưng người nghệ sĩ có thể lựa chọn một trong hai cách đó để sáng tác. Nguyễn Khắc…

Tâm Vương

Sinh năm 1984, họa sĩ xuất thân từ một người làng thực sự ở miền đất trăm nghề, vùng Cát Quế, Hoài Đức, nơi có giống bưởi ngon, vài nghề tiểu thủ công nổi tiếng, vô số đền chùa, và…