Sự Đổi Thay

Từ ngày ra trường đến nay thấm thoát đúng 10 năm, trên con đường nghệ thuật là một khoảng thời gian không ngắn. Mười năm trôi qua với bao biến động thay đổi liên tục (tự thay đổi ah nha…