group exhibiton “ họa sĩ trẻ đang nghĩ gì” on 11th to 22th on march at 16 ngo quyen st, hoan kiem, hanoi, vietnam